“Jūs, sievietes, esat aicinātas liecināt par patiesas mīlestības jēgu.” Jānis Pāvils II

LKSA aizbildne

Sv. Roze Venerini (1656 – 1728)
(piemiņas diena 7. maijs)

Svēts ir cilvēks, kas priecīgi seko Kristum un ir gatavs atstāt visu – kanonizācijas svinībās teica Benedikts XVI. 2006.gada 15. oktobrī svētā Pētera laukumā pāvests pasludināja par svētiem bīskapu Rafaelu Guizaru Valensiju, priesteri Filipu Smaldone, Rozi Venerini un Teodoru Guerini. „Š����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������s zemes bagātības, ja tās netiek dalītas ar citiem, novērš m��su uzmanību un piepilda sirdi ar nemieru, un caur to attālināmies no Dieva. Savukārt cilvēkiem, kuri ir gatavi visu atstāt, vien��gais dārgums ir pats Dievs” – sprediķī uzsvēra pāvests.

Savu dzīvi Dievam veltīja svētā Roze Venerini. Šī bezgalīgā paļāvība bija viņas centienu par sieviešu garīgo izaugsmi dzinējspēks. XVIII gadsimta sakumā viņa nodibināja pirmo publisko skolu meitenēm.

“Sv��tā Roze ne tikai nodibināja skolu meitenēm, bet arī rūp��jās par viņu garīgo formāciju, pamatojoties uz katoliskās Baznīcas m������cību. Svētās apustulāta stils ir saglabājies viņas dibinātajā Dievbijīgo Skolot����ju kongreg��cijas darb����bā. Cik aktuāls un svarīgs arī mūsu sabiedrībā ir darbs skolās, īpaši kas attiecas uz sievie��u garīgo formāciju” – teica Benedikts XVI.