“Jūs, sievietes, esat aicinātas liecināt par patiesas mīlestības jēgu.” Jānis Pāvils II

Par mums

Mēs balstāmies uz:

Evaņģēliju, kas ir Labā Vēsts Dieva taisnīgai un atbrīvojošai darbībai pasaulē

*

kristīgu, vērtīborientētu un dzīvības kultūru atbalstošu pamatnostāju

*

kopīgu ticības pieredzi un dzīvu

kopienu, kas ir drosmes, cerības un uzticības avots

Mēs aicinām:

  • pievienoties mums
  • atbalstīt mūs
  • dalīties ar mums savā pieredzē un vajadzībās
  • meklēt ar mums risinājumus esošām vajadzībām
  • lūgties ar mums